Buku

ISBN BUKU

1 Pewarnaan Kaligrafi Islam (Murni, Kontemporer dan Kolase) 2016 ISBN : 978-602-69501-0-9
1 Manajemen Organisasi dan Kelembagaan Dakwah 2021 ISBN : 978-623-372-022-9
2 Participatipatory Action Research (PAR) Dalam Praktik Pemberdayaan Masyarakat 2021 ISBN : 978-623-372-246-9
3 Membangaun Kekuatan Masyarakat Berbasis Ekonomi Kerakyatan 2021 ISBN : 978-623-372-137-0
4 Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Islam 2020 ISBN : 978-623-231-714-7
5 Peta Sosial dan Ekonomi Umat 2020 ISBN : 978-623-231-727-7
6 Dinamika Pemberdayaan dalam Pengembangan Masyarakat 2019 ISBN : 978-623-231-240-1
7 Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat 2018 ISBN : 978-602-425-754-5
8 Pengembangan dan Pengorganisasian Masyarakat 2017 ISBN : 978-602-425-400-1
9 Kooperasi dan Pemberdayaan Masyarakat 2017 ISBN : 978-602-425-399-8
10 Dakwah dan Pengembangan Masyarakat 2016 ISBN : 978-602-425-057-7
11 Konservasi Hutan Mangrove dengan Sistem Pemberdayaan Masyarakat Pesisir 2015 ISBN : 978-602-1096-10-9
12 Pengembangan Masyarakat Islam 2014 ISBN : 978-602-14113-4-6
13 Ilmu Kesejahteraan Sosial (Teori dan Aplikasi Pengembangan Masyarakat Islam 2011 ISBN : 979-9339-91-X
14 Problematika Penerapan Ekonomi Islam di Baitul Waat Tamwil (BMT) 2008 ISBN : 978-979-792-160-6
15 Dinamika Psikologi Dakwah 2008 ISBN : 979-3757-11-6
16 Ilmu Jiwa Sosial Untuk Studi Ilmu Dakwah 2007 ISBN : 978-979-1288-08-8